Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor activiteiten als: Sinterklaas, Kerst, zomerfeest en dergelijke.

De ouderbijdrage is vastgesteld op €20.

Deze bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL08 RABO 0311711448 t.n.v. Stichting SPON onder vermelding van:
ouderbijdrage 2018-2019, postcode, huisnummer en voor-en achternaam van uw kind.