Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Algemene voorwaarden ouderbijdrage

Schoolkosten

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is €35,00 per jaar. Gezien het grote aantal extra activiteiten is iedere bijdrage lager dan wel hoger van harte welkom. Van de ouderbijdrage worden traktaties op bijzondere dagen bekostigd, ook uitgaven voor voorleesontbijt, koningsdag, extra spelmateriaal, kook- techniek- en knutselactiviteiten, toneelvoorstellingen en versieringen worden hier o.a.  van betaald. Uw bijdrage is vrijwillig, maar wel onmisbaar om alle activiteiten op gebruikelijke wijze door te laten gaan.


Stichting SPON, SBO De Rotonde (12UK), Kamer van Koophandel, Rotterdam 24354004