Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Algemene voorwaarden ouderbijdrage

Schoolkosten

Elk jaar vragen wij aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen een financieel vrijwillige bijdrage in de schoolkosten om extra activiteiten te kunnen betalen. Voorheen vroegen wij u middels een brief deze kosten over te maken.

Onze school vraagt deze bijdrage omdat het ministerie van OCW voor bepaalde zaken en activiteiten geen geld beschikbaar stelt. Toch willen wij graag die extra voorzieningen blijven aanbieden omdat wij deze belangrijk vinden voor onze leerlingen en het onderwijs. Denkt u hierbij aan introductie- en eindactiviteiten, projecten en excursies.

Uw vrijwillige bijdrage in de schoolkosten maar ook de bijdrage voor schoolreis kunt u online aan ons doorgeven via de link die u wordt toegestuurd per mail. SBO De Rotonde maakt daarvoor gebruik van WIS Collect.

Wij rekenen op uw medewerking.


De ouderbijdrage is vastgesteld op €20. Schoolreis is vastgesteld op €30.

Stichting SPON, SBO De Rotonde (12UK), Kamer van Koophandel, Rotterdam 24354004