Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

ASS-structuurgroep

Doelgroep/ Toelaatbaarheidscriteria:
Het arrangement ASS-structuurgroep is een arrangement voor leerlingen in de leeftijd van 6 t/m 12 (13) jaar met een stoornis in het autistisch spectrum. De leerlingen hebben een gemiddeld of bovengemiddeld IQ. Het leren wordt dusdanig belemmerd door de specifieke onderwijs-zorgbehoefte. De nadruk ligt op het doelgericht werken aan de leervoorwaarden.

Onderwijsaanbod:
Het onderwijs arrangement ASS-structuurgroep komt in hoofdlijnen overeen met het onderwijsaanbod SBO Zwaar. Echter de ASS-structuurgroep kenmerkt zich door kleine groepen, welke gedurende de gehele dag begeleidt worden door 1 leerkracht. Er zijn gestructureerde werkplekken en het rooster is op maat afgestemd.

De leerkracht is zowel didactisch als psychiatrisch geschoold en kan hier in de lessituatie naar handelen. Tevens is de differentiatie in pedagogische benadering individueel afgestemd voor alle leerlingen.
Dit alles d.m.v.: rust, veilige omgeving, positieve benadering, duidelijkheid d.m.v. het rooster op het bord, vast weekrooster, vraagkaarten, duidelijke taken en vaste plekken in de klas.
In deze groep wordt vanuit samenwerking tussen zorg (Trivium Lindenhof) en onderwijs de sociaal-emotionele ontwikkeling intensief begeleid.

Ambulant hulpverleners vanuit TriviumLindenhof zijn gespecialiseerd m.b.t. het werken met deze doelgroep en in staat om op maat begeleiding te bieden die nodig en wenselijk is. Daarnaast kunnen zij speciale (groeps)trainingen verzorgen voor zowel ouders als kinderen.
Er wordt periodiek geëvalueerd m.b.t onderwijsbehoeften. Er wordt dan bekeken of de leerling binnen een ander arrangement geplaatst kan worden of dat het huidige arrangement gecontinueerd dient te w
orden.

Bekostiging:
SBO zwaar