Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De overgang naar het Voortgezet Onderwijs

Voor de kandidaten schoolverlaters organiseert de school jaarlijks een schoolverlatersonderzoek. De resultaten van het schoolverlatersonderzoek zijn mede bepalend voor het schoolkeuzeadvies voortgezet onderwijs. Het definitieve advies wordt gegeven door het ondersteuningsteam.

Voor de ouders van onze schoolverlaters organiseren we een voorlichtingsavond, een scholenmarkt en individuele adviesgesprekken.


Het uitstroomniveau van de leerlingen van De Rotonde varieert van Praktijkonderwijs tot en met VWO. Dit kan een advies zijn voor regulier voortgezet onderwijs of Speciaal Voortgezet Onderwijs.