Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Rapport

Tweemaal per schooljaar ontvangen de leerlingen een rapport.

De beoordelingen in het leerlingrapport mag u niet vergelijken met dat van de reguliere basisschool. De beoordeling die de leerkracht geeft is een pedagogische beoordeling. Het zegt dus minder over het daadwerkelijke niveau van de leerling, maar meer over bijvoorbeeld de inzet en werkhouding.
Dit gezien het feit dat de niveaus van de leerlingen onderling kunnen verschillen.