Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Missie en visie

De missie van De Rotonde is het kunnen opvangen van leerlingen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs. SBO De Rotonde biedt basisonderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Ons motto is:
"Gewoon als het kan, speciaal als het moet". Ons onderwijskundig (orthopedagogisch en orthodidactisch) handelen is erop gericht om leerlingen succeservaringen in brede zin op te laten doen binnen het onderwijs.

Ons uitgangspunt is om de verscheidenheid van de leerlingen te benutten, ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en hen uit te dagen om naar beste kunnen te presteren.

Omdat we werken met onderwijsarrangementen, bieden we kind- en groepsgericht onderwijs. Onze locatie is een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.


SBO De Rotonde streeft naar het bieden van zo thuis nabij en passend mogelijk onderwijs, waarin we kind- en toekomstgericht werken.