Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Het OPP

Voor alle leerlingen op De Rotonde wordt een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld.

Het OPP is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde of langere periode en geeft het verwachtte uitstroomniveau van de leerling weer. Wanneer het verwachtte uitstroomniveau wijzigt, zal het ondersteuningsteam hierover een besluit nemen.

Het OPP bestaat uit twee componenten:
  • De beginsituatie van de leerling, inclusief belemmerende en bevorderende factoren.
  • De plaatsing in een leerroute op basis van een verwacht uitstroomniveau.
Het OPP wordt halfjaarlijks geevalueerd door de leerkracht en besproken met ouders. 

Bij instroom van een leerling is het ondersteuningsteam verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan.