Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Berk


Juf Sanne  (maandag t/m vrijdag) is de leerkracht van de groep De Berk.

De Berk is een structuurgroep voor de middenbouw. Ook het aanvankelijk lezen (start leerjaar 3) wordt hier aangeboden.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod op individueel niveau.