Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Kastanje


Juf Wilma  is de leerkracht van de groep e Kastanje (maandag t/m vrijdag).
Deze groep is de ASS-structuurgroep van De Rotonde.
Het lesstofaanbod varieert van groep 6 tot en met groep 8.