Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Kastanje

In De Kastanje zitten ongeveer 10 leerlingen.
Juf Natascha Schenkhuizen is de leerkracht van de groep.
Deze groep is de ASS-structuurgroep van De Rotonde.
Het lesstofaanbod varieert van groep 4 tot en met groep 8.