Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Populier

In De Populier zitten ongeveer 15 leerlingen.
Juf Karin (maandag en vrijdag) en juf Femke (dinsdag, woensdag, donderdag) zijn de leerkrachten van de groep.
Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 6 en 7.