Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

De Knotwilg

In De Knotwilg zitten ongeveer 12 leerlingen.
Juf José Osterhaus en juf Sanne van Santen zijn de leerkrachten van de groep; juf Sanne op woensdag.

Deze groep krijgt het lesstofaanbod van groep 2 en 3.