Gewoon als het kan, speciaal als het moet!

Taalreis

Op De Rotonde wordt logopedie gegeven aan de kinderen die dat nodig hebben.
De logopedie wordt verzorgd door Taalreis, een onderdeel van Educto.

Voor meer informatie over De Taalreis, kunt u een kijkje nemen op de website:
www.detaalreis.nl