Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Missie en visie

Onze missie is het kunnen opvangen van leerlingen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs.

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_17_2023
Onze missie

Ons onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs richt zich op de emotionele, de sociale en de verstandelijke ontwikkeling, op sociale redzaamheid, gezond gedrag en op burgerschap. 

Daarnaast is ons onderwijsaanbod gericht op het ontwikkelen van de creativiteit en het verwerven van culturele en lichamelijke vaardigheden. Ons onderwijs gaat er vanuit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving en beschouwt diversiteit als een verrijking.

Lees hier meer over in onze schoolgids

Onze visie

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan iedere leerling. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd vanuit een houding van respect.

Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en medewerkers.

Competente medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor iedere leerling, rekening houdend met hun capaciteiten en onderwijsbehoeften. Dat doen ze samen met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school. Daarbij staan wij open voor toekomstige ontwikkelingen.

DeRotonde_SchoolplanJaarplan_WEB

Onze identiteit

De school biedt algemeen bijzonder onderwijs. Kenmerkend is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Dit maakt het mogelijk dat teamleden hun religie of levensbeschouwing vertegenwoordigen, mits dit in overeenstemming is met onze waarden. Dit houdt in dat zij vanuit hun eigen levensovertuiging met de kinderen in gesprek gaan, maar daarbij wel de kinderen op objectieve wijze informatie geven. 

Wij willen de leerlingen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars overtuiging of mening. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school brengt verschillende denkbeelden bij elkaar en laat kinderen op basis van gelijkwaardigheid daarover in gesprek gaan. Zo leren leerlingen ook kritisch te kijken naar zichzelf en naar medeleerlingen. 

Leerlingen leren waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden. De school leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste bijzonder onderwijsscholen nemen wij niet één levensbeschouwing of onderwijsconcept als vertrekpunt, maar bieden wij ruimte voor diversiteit. Het centrale uitgangspunt is de ander te waarderen zoals de ander is.