Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Gewoon als het kan, speciaal als het moet

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_14_2023

Welkom op De Rotonde

Wij bieden basisonderwijs en begeleiding aan leerlingen met ingewikkelde onderwijsvragen uit de regio door het bieden van passend, opbrengstgericht en handelingsgericht onderwijs. Veel kinderen komen uit de dorpen en steden in een straal van ongeveer 20 kilometer rondom Gorinchem.

Wat wij belangrijk vinden

spon_derotonde-dekleinewereld_okt23_09_2023
Veiligheid en structuur

Onze school is een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_11_2023
Samenwerken met ouders

Daar waar het voor ouders mogelijk is, zijn zij onze belangrijkste partner in het nadenken over 'wat heeft het kind nodig?'. 

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_15_2023
Zelfvertrouwen ontwikkelen

Zelfvertrouwen ontwikkelen en de eigen beperkingen leren kennen (en hoe daarmee om te leren gaan) is voor ons belangrijk. We laten leerlingen succeservaringen opdoen en werken aan het krijgen van een positief zelfbeeld. 

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_20_2023
Toekomstperspectief

Het doel van ons onderwijs is een optimaal toekomstperspectief naar een passende plaats in de maatschappij, passend bij de (sociale, emotionele en verstandelijke) mogelijkheden van de leerling.

Aanmelden

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school? Dan is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband uit de regio waar uw kind woont. Bij de aanmelding hoort een persoonlijk gesprek op school waarin we de situatie van uw kind bespreken en meer vertellen over de school.

Aanmelden

De Parro-ouderapp

Om de dagelijkse activiteiten, foto's, nieuwsbrieven en andere updates te delen maken wij gebruik van de Parro-app. Via de link hieronder kunt u meer lezen over Parro. Wilt u de app downloaden op uw telefoon? Zoek dan naar Parro in de App Store of de Google Play Store. 

Parro downloaden

Word jij onze nieuwe collega?

Bekijk onze vacatures op de website van Spon. Daar vind je ook vacatures voor de andere Spon-scholen. 

SPON_deRotonde-deKleineWereld_okt23_24_2023